ទទួលផលិតស្លាកប្លាស្ទិក PVC: EASTERN PLASPACK CO., LTD.

ទទួលផលិតស្លាកប្លាស្ទិក PVC: EASTERN PLASPACK CO., LTD.
 

ទទួលផលិតស្លាកប្លាស្ទិក PVC

សេចក្ដីលម្អិតពីទំនិញ

ការបោះពុម្ភ

ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍( ROTOGRAVURE PRINTING )  ចំនួន 3 គ្រឿង (8 ពណ៌, 10 ពណ៌, 12 ពណ៌) ដែលអាចបោះពុម្ភការងារបានដល់ទៅ 12 ពណ៌ ដោយល្បឿនលឿនបំផុត 180 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី

ការបែងចែកហ្វិម

ជាទម្រង់ការដែលនាំការងារបោះពុម្ភ មកកាត់ បំបែកជ្រុងចេញ ហើយវែកញែកដុំដោយឡែកពីគ្នា ជាទំនិញសម្រេចរូបត្រៀមដឹកជញ្ជូនអោយអតិថិជនសម្រាប់ស្លាកOPP ជាដុំដោយឡែក ដើម្បីបញ្ជូនតទៅកាន់ផ្នែកដាក់កាវ សម្រាប់ស្លាកប្រភេទPVC។

ការបិទកាវ

ជាការនាំដុំហ្វិមដែលឆ្លងកាត់ការវែកញែកស្រេចហើយ មកដាក់កាវអោយត្រូវតាមទំហំ ស្តង់ដាដែលអតិថិជនជាអ្នកកំណត់សម្រាប់ស្លាកប្រភេទPVC។

ការត្រួតការងារបោះពុម្ភ និងស្នាមបិទកាវ

ជាការនាំដុំហ្វិមដែលឆ្លងកាត់ការបិទកាវរួចស្រេចហើយ មកត្រួតពិនិត្យភាពរៀបរយម្ដងទៀតមុននឹងដាក់ទុកក្នុងប្រអប់ ការត្រួតពិនិត្យនឹងពិនិត្យទាំងក្នុងចំណែកនៃរូបភាពបោះពុម្ភ និងស្នាមបិទកាវដើម្បីអោយទំនិញមានគុណភាពល្អបំផុតសម្រាប់ស្លាកPVC បែបការងារបញ្ជូនជាដុំ។

ការកាត់ចំណែកការងារ

ជាការនាំដុំហ្វិមដែលឆ្លងកាត់ការបិទកាវស្រេចហើយ មកកាត់ជាចំណែក ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យ វែកញែកការងារដែលមានបញ្ហាចេញសិន ដឹកជញ្ជូនអោយអតិថិជនសម្រាប់ស្លាកPVC បែបការងារដែលកាត់ជាចំណែក។

PVC Printed Label

Printing
3 ROTOGRAVURE PRINTING M/C SYSTEMS (8 COLORS ,10 COLORS, 12 COLORS)
12 MAXIMUM PRINTABLE COLORS FEATURE WITH 180 M./MINUTE HIGHEST SPEED

Slitting
THIS IS THE PROCESS TO TAKE PRINTED ROLL
TO SPLIT THE RIM OUT
THEN SEPERATES THE ROLL APART.
MADE AS FINISHED PRODUCT READY FOR CUSTOMER DELIVERY OF OPP LABEL.

THE SLIT ROLL IS FOR HANDOVER TO GLUE ADHERESIVE DEPARTMENT FOR PVC LABEL

Center Seal

TAKING THE CUT ROLLING FILM FOR CENTERING SEAL
AS CUSTOMER ORDER SIZE AND STANDARD FOR PVC LABEL.

Doctor or Re-reeling

TAKING THE SEALED ROLLING FILM TO DO INSPECTION AGAIN BEFORE BOX PACKING
INSPECTION WILL BE DONE ON IMAGE PRINTING AND GLUE SEALING
FOR THE BEST QUALITY PRODUCT ON ROLLED DELIVERY PVC

Cutting

TAKING THE GLUED FILM TO CUT IN PIECES TOGETHER WITH DEFECT SCREENING
PRIOR SENDING TO CUSTOMER FOR THE CUTTING PVC LABEL

 

 

 


ទាក់ទងនឹងយើង

យើងជាអ្នកផលិតសម្ភារៈបោះពុម្ភ ស្លាកប្លាស្ទិកបិទផលិតផល តាមរយៈទម្រង់ការបោះពុម្ភក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍ ( ROTOGRAVURE PRINTING )  ដែលអាចបោះពុម្ភបានច្រើនបំផុតដល់ទៅ 12 ពណ៌។
សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
តាមរយៈបទពិសោធន៍និងភាពជំនាញរបស់ក្រុមការងារ ធ្វើអោយយើងអាចពិសោធន៍ពណ៌ការងាររបស់អតិថិជនបានឆាប់រហ័ស មានស្តង់ដា មានការដាក់ផែនការដ៏ល្អដើម្បីស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
វត្ថុមានគុណភាព
យើងជ្រើសប្រើហ្វិមពីអ្នកផលិតលំដាប់ប្រទេសដែលទទួលស្គាល់គុណភាពទាំង PVC,PET និង OPP
បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ យើងប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍ 12 ពណ៌ រួមទាំងពណ៌ពិសេស ដែលអាចបោះពុម្ភបានលឿនរហ័ស។
បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ
យើងប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍ 12 ពណ៌ រួមទាំងពណ៌ពិសេស ដែលអាចបោះពុម្ភបានលឿនរហ័ស។

ដោយបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកគ្រាប់ប្លាស្ទិកនិងទម្រង់ការផលិតវេចខ្ចប់ផលិតផលប្លាស្ទិកច្រើនជាង 20 ឆ្នាំ ធ្វើអោយយើងយល់ពីតម្រូវការនិងទម្រង់ការផលិតរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទល់មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ជាង 14 ឆ្នាំហើយដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ លះបង់ ដើម្បីតបស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងពេញលេញ។

អ្នកផលិតស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិក, ស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិកPET, ស្លាកប្លាស្ទិកPVC, ស្លាកប្លាស្ទិកOPP, ស្លាកប្លាស្ទិកគុណភាពខ្ពស់, ទទួលផលិតស្លាកទឹកបរិភោគ, ទទួលផលិតស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិក, បោះពុម្ភស្លាកប្លាស្ទិកEASTERN PLASPACK CO.,LTD.

WE SPECIALIZE IN PLASTIC LABELS PRINTING USING ROTOGRAVURE PRINTING PROCESS BY 12 COLORS  HIGH-SPEED PRINTING MACHINES.

From the team professional and experiences, it makes us enable to do a fast color proof, systematic, and good planning to handle customer requirements.

We choose to use the film from national leading manufacturer with quality certifcation including PVC, PET, and OPP

We use the 12 colors ROTOGRAVURE system printer including read more special color manipulation for the sake of high-speed printing.

SHRINK FILM: PVC, PET
FILM FOR FLEXIBLE PACKAGING: BOPP
SUITABLE FOR EVERY FORMAT OF PLASTIC PACKAGING.
HIGH QUALITY PLASTIC LABEL ALSO TAKE PART IN QUALITY MAINTENANCE TO EXTEND LIFE CYCLE FOR THE PRODUCT CONTAINED IN PACKAGE.

We choose films from qualified national leading manufacturers for PVC, PET, and OPP.

We use cold storage for keeping product both before and after production to prevent film contraction and use temperature control vehicle for shipping product into customer hand.

From our experience and professional skill in our team, we enable to do color proving in a timeliness way. There is system and planning for supporting customer needs.

 

CONTACT US

 

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Address
168/8 Moo 3 Withun Damri Rd., Thambon Ban Bueng, Amphoe Ban Bueng, Chonburi 20170
Phone
+6681-686-1262, +6638-446-604
E-mail
easternplas@hotmail.com

Website

easternplaspack.aecgateway.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ទទួលផលិតស្លាកប្លាស្ទិក PVC: EASTERN PLASPACK CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar